Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Gl. Lejre

  Besøg området omkring landsbyen Gl. Lejre, hvor kultur og natur flyder sammen. Mærk tiden ved skibssætningen og de gamle gravhøje, og se de imonerende ugravede kongehaller. Ifølge sagnhistorien var det her Danmarks første kongeslægt, Skjoldungeslægten, havde sin magtbase.

Magtcentrum

Landsbyen Gl. Lejre ligger i en ådal med næringsrig jord, hvor der har været let adgang til tømmer, god jagt og direkte vej ud til fjorden. Det har gennem årtusinder været et af de letteste steder at passere Sjælland fra alle fire verdenshjørner og har igennem historien været et oplagt sted at placere gravhøje og bygninger, så det kunne ses på lang afstand.

Du kan se, hvor vikingerne byggede deres mægtige haller og nyde den fredede natur omkring den gamle landsby, der var et magtcentrum i jernalderen og vikingetiden.

 

Det kulturhistoriske landskab

For de fleste er det nok den historiske interesse, der bringer dem til Gl. Lejre, men det fredede område byder også på stor artsrigdom. Stierne går gennem marker, enge og overdrag, hvor du fra højdedragene kan se ud over landskabet, der blev skabt for 13.-15.000 år siden.

Du kan også finde mange af de planter, som vikingerne dyrkede og bruge på forskellige måder som medicin bl.a. tordenskræppe, opiumsvalmuen, hyld og bulmeurt. Artsrigdommen ved gravhøjene og ved Hestebjerg er stor - op til 50 forskellige plantearter på en kvadratmeter.

Fasaner, rådyr og harer lever der mange af i området. Året rundt er der også mange rovfugle, der svæver over det åbne landskab, heriblandt musvågen, rørhøgen, rød glente og vandrefalken. Græsning giver varieret flora og sammen med å-løbene er det et godt levested for både guldsmede og sommerfugle.

 

Gl. Lejre_OleMalling_2013

GlLejre_Mysselhøj_2012_OleMalling

Skibssætningen

Øst for landsbyen kan du se resterne af den tidligere 100 meter lange skibssætning opbygget af tætstillede granitsten, hvoraf 28 sten er bevaret. Stenene former et skib og er et symbyl på rejsen efter døden. Mellem skibssætningen og Grydehøj er fundet hele 55 grave fra vikingetiden.

Kongehallerne

Det gamle sagn om Odins søn, Kong Skjold, er udgangspunktet for myten om Lejre som kongedømmets vugge i Danmark. Sagnene er ikke historisk funderet, men de senere års fund i området dokumenterer, at Gl. Lejre har været et centrum for stor magt i den sene jernalder/vikingetid. Senest er udgravet de 650 kvm store kongehaller fra omkring år 500-1000. Se omridset af de mægtige haller vest for landsbyen.

Mysselhøj

En af de bedst bevarede gravhøje i området er Mysselhøj, med den enlige eg. I følge historierne blev den kun lige akkurat reddet af en død ko og overtro. Den har aldrig været undersøgt og kan derfor ikke dateres nøjagtigt, men man regner med at den er fra bronzealderen. I Gl Lejre findes både Grydehøj fra jernalderen og Harald Hildetands Høj fra bondestenalderen.

Herregårdslandskab

I området ligger også nordens allerlængste allé, der leder op til herregårdsanlægget fra 1700-tallet; Ledreborg Slot. Du kan besøge slottets smukke park eller tage en tur i Ledreborgskovene til smeltevandsslugten Herthadalen, der har dannet ramme for store grundlovsmøder.

Herthadalen_OleMalling_2010
kort-digital-guide-web-gllejre-praktisk

Mere viden om Gl Lejre

Der findes meget informationsmateriale om Gl. Lejre og områdets historie. Du finde et udvalg via nedenstående links:

 

Folder med kort over Gl Lejre

Naturstyrelsens naturguide: Gl Lejre

Lejre Historisk Forenings hjemmeside

Skjoldungestien_gevninge-til-GlLejre_MaleneBendix

Aktiviteter

Du kan praktisk talt vandre rundt i Danmarkshistorien i Gl. Lejre. Hop videre til vores side med aktiviteter og læs om mulighederne eller book en lokal guide:

Skjoldungestierne

Gudernes Stræde

Cykelture

Guidede historiske ture

kongsgaarden_gl-lejre_ole_malling_1920-1080

Lejre Museum og Gl. Kongsgaard

Museet formidler områdets enestående fund med udstillingen ”Sagnkongernes Lejre”. Læs mere om besøgsstedet her.

Sagnlandet Lejre

Oplev 13.000 års Danmarkshistorie i Sagnlandet - sejl i stammebåde, slå ild med flintesten, mal mel og oplev de historiske værksteder. Læs mere om besøgsstedet her.

Ledreborg Slot

En af Europas fineste barokherregårde fra 1745 med en imponerende barokhave og smukke skovområder. Læs mere om besøgsstedet her.

© Foto: Pige på tur; Mikkel Gerner. Træ i Boserup; Ole Malling, Lerskrænten; Tobias Markusen, Boserupgård Naturcenter; Simon Høgsberg