Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Bolund

  Et af de geologiske hotspots i nationalparken er halvøen Bolund. Der er gode muligheder for at iagttage fjordens fugle året rundt, hilse på de græssende køer eller sætte sig stille til rette ved fiskepladsen. Du kan også finde på dine egne historier om den mystiske Bolundstenen.

Geologisk hotspot

I Roskilde Fjord nord for Risø ligger den markante halvø Bolund, der allerede i 1941 blev fredet på grund af de af geologiske, landskabelige og botaniske værdier. Den særegne halvø består af en 12 meter høj, flad moræneknold, som kan besøges via en 500 m lang tange. Bakken er et geologisk interessant spor fra sidste istid. På de syd- og vestlige brinker ud mod fjorden, ses det øverste muldlag skarpt afgrænset mod istidsaflejringerne nedenunder. Mod nord og øst er der græsklædte skrænter og hele vejen rundt findes strandvoldene.

"Ko-øen"

Bolund bliver også kaldt ”Ko-øen” forde køer har afgræsset området i mange år. Det har givet en fin strandengs- og strandoverdrevsflora og du kan finde urter som hjertegræs, engelskgræs og kornet stenbræk, som tåler salt og kræver lys - og også mere sjældne arter, som kødfarvet gøgeurt, æselfoder og bulmeurt.

Bolund_OleMalling2014
Bolundstenen_OleMalling2004

Myter om landskabet

Myter og sagn om naturfænomener har til alle tider være med til at levendegøre folkeminder og fantasier. Den store Bolundssten er et eksempel på dette. Der er nemlig mange fortællinger om den mandshøje gnejssten og hvorfor stenen ligger lige dér.

En historie fortæller, at det er en heks, der i vrede har kastet stenen efter en trold. Trolden fik stenen i hovedet og sank i jorden. Men hvis stenen flyttes, vil troldens hoved atter komme til syne. En anden historie fortæller, at en troldkælling kastede stenen ind imod Roskilde Domkirke. Hun var ikke så god til at kaste og derfor nåede stenen kun til Lille Valby Enge.

I dag italesættes Bolund som en fortryllet ø blot pga. den sjældne flora og fauna, som hersker på øen.

Fri adgang til Bolund

Du kan gå ud til Bolund og strandengene fra P-pladsen ved hovedvejen mellem Roskilde og Slangerup. Området er vådt, så husk godt fodtøj. Ved højvande er tangen ud til Bolund ofte oversvømmet, men det bliver dog sjældent så meget at man ikke kan komme frem og tilbage. Området er ikke farbart med barnevogn, klapvogn og kørestol og der er ingen toilet eller bespisning ved pladsen.

Fugle- og fisketure

Fra Bolund er der gode muligheder for at iagttage fjordens fugle året rundt bl.a. dværg-, fjord- og havternerne, havørne, gæs ,ænder, svaner, klyder og skarv. Du kan også fiske hele vejen rundt om halvøen, men særligt ydersiden og sydsiden er oplagte.

Bolund_vinter_OleMalling2005
Bolund_luften_OleMalling_2001

Mere viden om Bolund

Du kan finde forskelligt informationsmateriale om Bolund på VisitRoskildes hjemmeside eller i Danmarks Naturfredningsforenings guide:

Danmarks Naturfredningsforenings digitale informationsfolder til Bolund

VisitRoskildes beskrivelse af Bolund

Du kan læse mere om arterne på Bolund i Miljøstyrelsens artsleksikon

© Alle foto; Ole Malling.