Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Fugleture

Roskilde Fjord er raste- og fourageringsområde for et stort antal fugle. Derfor er området blevet udpeget som fuglebeskyttelsesområde i henhold til EF's fuglebeskyttelsesdirektiv.

Fuglelivet

Svaner og blishøns ses hele året i fjorden. I vinterhalvåret optræder der store mængder troldænder. Troldanden raster om dagen i Store Kattinge Sø, men efter solnedgang flyver de ud på fjorden for at søge føde. Når 20.000 troldænder flyver samlet kaldes dette fænomen sort måne.

Derudover er der et hav af forskellige fugle der lever ved fjorden på grund af dens lave vand og store kystsstrækninger. 

Havørne

I mange år har man om vinteren kunne se havørne ved Roskilde Fjord.

De sidste to år har man kunne opleve 10-12 havørne omkring en våge ved Eskilsø.

I 2006 begyndte et havørnepar at begge rede på Bognæs. Siden er der kommet 2 unger på vingerne hver sommer. 

Det kan være svært at se rederne, men det er muligt at opleve havørnene når de fanger hornfisk og blishøns på vandet eller henter skarvunger i kolonien på Askehoved.