Header set Access-Control-Allow-Origin "http://www.kultunaut.dk"
Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Oplev Nationalpark Skjoldungernes Land

Nationalpark Skjoldungernes Land byder på et mangfoldigt og varieret landskab - rigt på natur, kulturhistorie og oplevelser.

Nationalparken er præget af det fuglerige fjordlandskab i og omkring Roskilde Fjord med kystnær natur, ådale, som gennemskærer agerlandet, enge og overdrev, søer og moser samt store og små skove. Kulturhistorien og det tætte samspil mellem natur og menneske ses og opleves overalt i nationalparken med spor fra sten- og jernalderen, haller og skibssætninger fra vikingerne og de tidligere kongemagter. Gamle Lejre var i oldtiden landets magtcentrum og et unikt kulturhistorisk område. Ifølge sagnene var det her Skjoldungerne regerede og samlede Danmark. De værdifulde kulturspor og kulturmiljøer ligger meget tæt og tilføjer nationalparken et unikt præg med sammenhæng til Roskilde by og domkirken, der er udpeget som verdensarv.