Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Sådan blev Nationalpark Skjoldungernes Land til

Nationalpark Skjoldungernes Land blev den 27. februar 2015 valgt af miljøministeren og forligskredsen bag nationalparkloven til at være Danmarks fjerde og Sjællands første nationalpark.

Miljøministeren lagde i sin begrundelse for beslutningen om Skjoldungernes Land vægt på, at området rummer en perfekt kombination af natur, landskab og kultur. Der er fjordlandskaber, som er et mekka for de mange fugle – ikke mindst havørne. Der er de store østdanske løvskove, de fredede herregårdslandskaber og de mange kulturelementer – bl.a. Roskilde Domkirke, som i forvejen er på UNESCOs Verdensarvsliste. Læs hele pressemeddelelsen

Nationalparken blev indviet den 21. marts 2015 af H.K.H. Kronprins Frederik ved en stor folkefest på Ledreborg Slot.

Nationalparken historisk set

I 2004 besluttede fem kommuner (de daværende Hvalsø, Bramsnæs, Lejre, Roskilde og Gundsø kommuner) og Roskilde Amt at udarbejde et forslag til en nationalpark. Arbejdet blev gennemført med støtte fra Friluftsrådet, og i sommeren 2005 indsendte kommunerne et nationalparkforslag til
miljøministeren. Det blev kaldt Det Kulturhistoriske Landskab på Roskilde- og Lejreegnen. Det kom imidlertid ikke med i første runde af udpegninger af fem mulige nationalparkkandidater.

I forhåbning om en senere udpegning som nationalpark gennemførte kommunerne og den nedsatte styregruppe med støtte fra Arbejdsmarkedet Feriefond et stort flerårigt program kaldet Skjoldungelandet. Det demonstrerede, hvad en nationalpark ville kunne byde på, og det fastholdt den brede
interesse for nationalparksagen. En udløber og konklusion på dette arbejde blev indsendelse af et fornyet nationalparkforslag til ministeren, Fra Skjoldungeland til Nationalpark, i januar 2012. Frederikssund Kommune tilkendegav ligeledes i januar 2012 sin støtte til forslaget og foreslog en udvidelse med områder omkring Selsø.

I december 2012 besluttede forligskredsen bag nationalparkloven at give deres opbakning til, at ministeren igangsatte en oprettelsesproces i forventning om et positivt udfald. I 2013 arbejdede styregruppen intenst med sagen. På grund af lodsejerbekymringer blev styregruppen udvidet og processen forlænget for at sikre bred og klar opbakning. I februar 2014 indsendte styregruppen Forslag til Nationalparken (2014).

Med i forslaget udarbejdede Miljøministeren sit forslag til bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land. Forslaget til bekendtgørelse indeholdt formål, målsætninger, afgrænsning mv., og var i offentlig høring fra den 20. august-31. december 2014. I høringsperioden modtog miljøministeriet en lang række høringssvar, og efter høringsperioden blev der på baggrund af disse høringssvar truffet politisk beslutning om oprettelse af nationalparken. Du kan finde miljøministerens høringsmateriale, de indkomne høringssvar og bekendtgørelsen på Høringsportalen.

Efter 12 års forberedelse og dialog blev Nationalpark Skjoldungernes Land vedtaget i februar 2015 som Danmarks fjerde og Sjællands første nationalpark.