Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Organisation

Bestyrelsen

Den 27. februar blev der truffet politisk beslutning om at oprette Nationalpark Skjoldungernes Land. Ved samme lejlighed blev bestyrelsens sammensætning besluttet: de tre kommuner; Roskilde, Lejre og Frederikssund, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Kulturstyrelsen, VisitDenmark, Dansk Ornitologisk Forening samt Naturstyrelsen.

Nationalparkens formand Lars Vedsmand blev udpeget af miljøministeren.

Læs pressemeddelelsen

De pågældende organisationer, foreninger og myndigheder har efterfølgende indstillet kandidater, og den 30. april 2015 udpegede miljøministeren bestyrelsens 12 medlemmer.

Ministeren udpegede d. 23. september 2016 yderligere 2 medlemmer til bestyrelsen efter indstilling fra rådet selv.

Sekretariat

Gå til sekretariat

Nationalparkrådet

Nationalparkens råd skal sikre bred lokal forankring af nationalparkens arbejde. Nationalparkrådet har ikke selv beslutningskompetence, men er rådgivende for bestyrelsen i større og principielle sager. Rådets formand og næstformand indgår i nationalparkens bestyrelse.

Rådet består af i alt 19 personer, som er indstillet af organisationer, netværk og enkeltpersoner i området. Tilsammen besidder rådets medlemmer en bred faglig viden og solide netværk indenfor hvert af disse emneområder: A. natur, B. kulturhistorie, C. friluftsliv, D. erhverv og turisme og E. formidling, undervisning og forskning. Rådets medlemmer repræsenterer geografisk hele nationalparken.

Rådet blev nedsat i januar 2016 og konstitueret på et møde d. 17. august 2016.

Læs Nationalparkrådets kommissorium for Skjoldungernes Land

Bestyrelsesmedlemmer

Formand

Lars Vedsmand

Bestyrelsesmedlemmer:

Indstillet af:

Joy Mogensen

Roskilde Kommune

Carsten Rasmussen

Lejre Kommune

John Schmidt Andersen

Frederikssund Kommune

Søren Grøntved

Danmarks Naturfredningsforening

Jan Eriksen

Friluftsrådet

Anne Birgitte Fischer Stausholm

Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet

Marianne Svendsen

Landbrug og Fødevarer

Silvia Munro

Dansk Skovforening

Iben Bækkelund Jagd

Kulturstyrelsen  

Mette Holmgren

VisitDenmark

Solveig Jonasson

Dansk Ornitologisk Forening

Jens Peter Simonsen

Naturstyrelsen 

Gordon P. Henriksen

Nationalparkrådet

Jesper Brandt

Nationalparkrådet

 

 

 

 

Nationalparkrådets medlemmer

 Formand

 Gordon P. Henriksen

 Rådsmedlemmer:

 Indstillet af:

Sten Asbirk

Biologiforbundet

Erik Bahn

Handicaprådet i Lejre

Jesper Brandt

Roskilde Universitet

Jesper Fonager Uhre Christensen

Orienteringsklubberne

Claus Christiansen

Vikingeskibsmuseet

Lars Holten

Sagnlandet Lejre

David Høyer

Roskilde Domkirke

Tine Kongsgaard

Gl. Lejre Bylaug

Kaj Knudsen

Kano- og kajakforbundet

Tim Krat

Boserupgård

Henning Nevers

Dansk Islandshesteforening

Sidsel Naut

Roskilde Katedralskole

Tue Nygaard

Danmarks Jægerforbund

Claus Helweg Ovesen

Dansk Botanisk Forening

Brian Petersen

Det Danske Spejderkorps

Mogens Petersen

Lejre Kunstråd

Johan Scheel

Lejre Erhvervsforum

Louise Sebro

Selsø Slot

Bente Skytte

Borgergruppe i Skibbyområdet